Jag erbjuder:

-Individuell psykoterapi

-Parterapi

-Utbildningsterapi

-Mindfulness

-Stesshantering

-Handledning
-MindfulnessträningVälkommen att söka för:

-Ångestproblematik

-Depression/nedstämdhet

-Utmattningstillstånd/stressrelaterade problem

-Kris

-Fobier, tex social fobi

-Tvång

-Sömnproblem

-Relationsproblem

-Dåligt självförtroende, självtillitsproblem

-Höga krav vilka leder till problem för dig

-Negativa tankar och grubblerier m.m.