Om mig:

Leg. arbetsterapeut (1984).Klicka på bilden för en större!
Jag började arbeta inom offentlig vård efter examen och har sammanlagt 17 års erfarenhet av psykiatrisk öppenvård innan jag startade min privata verksamhet.

Kognitiv psykoterapi har jag arbetat med sedan 1994 då jag var klar med det första steget i den legitimationsgrundande utbildningen ( Steg 1 )

Leg psykoterapeut sedan 2001 – Utbildad vid Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi i Stockholm ( 1998-2001) av bl. a Carlos och Hjördis Perris.

Auktoriserad av och medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier. Jag är också medlem i Beteendeterapeutiska föreningen.

Diplomerad instruktör i Mindfulness hösten 2006. Utbildad av professor Andries Kroese, v g se länk: www.scat.no ( läs om Andries J Kroese)

Orienteringsutbildningar i ACT – Acceptance and committment therapy. Linköping och Uppsala 2008 och 2009. V g se länk: www.act-terapi.se/vadeact.html

Jag startade min privata verksamhet hösten 2001 och har sedan dess haft eget företag med mottagningar i Linköping och Motala.

Under mina år som privatpraktiserande har jag på uppdrag planerat och ansvarat för psykoterapiutbildningar (steg 1) i Örebro läns landsting och i Stockholm.

Jag arbetar med psykoterapi men också med handledningsuppdrag inom psykiatrisk verksamhet, primärvård, landsting, kommuner, företagshälsovård, privata vårdgivare och företag.

Bland uppdragsgivarna märks bl.a.:

Psykiatriska kliniken i Örebro
Psykiatriska kliniken i Linköping och Norrköping
Flera vårdcentraler i västra Östergötland
Motala kommun
Företagshälsovård
Försäkringsbolag
Stadsmissionen
Försvaret
TRR ( Trygghetsrådet)
Privata vårdgivare

Referenser lämnas gärna om så önskas!

Vad innebär legitimation?

Legitimationen är ett uttryck för att en yrkesutövare står under samhällets tillsyn och har godkänts för yrkesverksamhet inom det område legitimationen avser. Legitimationens huvudfunktion är att vara en garanti för att personen har en viss kunskapsnivå och vissa personliga egenskaper. Den utgör också en varudeklaration av personens kvalifikationer. Det är en skyddad yrkestitel

Läs mera :
www.socialstyrelsen.se ,( sök på Vad innebär legitimation?)